Att ta hand om en häst är inget litet ansvar, och hästens utfodring är något som är speciellt viktigt att utbilda sig kring för att hålla hästen stark och frisk.

När man talar om hästfoder är det huvudsakligen två olika typer: grovfoder och kraftfoder. Grovfodret är grunden för all utfodring, och det är viktigt att man ger hästen rätt typ av grovfoder beroende på faktorer som ålder, kroppsvikt, arbetsbörda, huruvida hästen är dräktig eller digivande och hur lätt- eller svårfödd hästen normal sett är. För en guide till detta och rekommenderade typer av grovfoder kan man besöka denna sida.

Kraftfoder är ett koncentrerat foder som används som komplement till grovfodret. Detta ger man om grovfodret inte själv kan täcka hästens näringsbehov, och det är vanligen hästar som utför tyngre arbete som är i behov av kraftfoder. Som regel bör inte en häst utfodras med mer än 0,4 kg kraftfoder per 100 kg kroppsvikt vid varje enskild utfodringstillfälle. För mer information om kraftfoder kan man besöka denna länk på Svenska Ridsport Förbundets hemsida.

Hästar är mycket känsliga för foderbyten, mycket på grund av hur deras grovtarm fungerar. Bakteriefloran tar tid att anpassa sig till den föda som hästen får,och en sådan anpassning kan ta ett antal veckor.

Här är även en kort lista på några enkla regler vad gäller utfodring:

 • Använd foder av bra kvalitet.
 • Inspektera fodret genom att titta, känna och lukta på det.
 • Fodra minst tre gånger om dagen ,alltid på bestämda tider, men inte för mycket varje gång.
 • Om hästen ska arbeta bör det inte ha ätit den senaste timmen.
 • Hästen bör inte äta om den har ansträngt sig.
 • Ge hästen grovfoder och vatten före kraftfoder.
 • Se till att hästen alltid har vatten tillgängligt.
 • Ta bort alltid bort det foder som hästen inte äter upp.
 • Låt hästen äta i lugn och ro.
 • Ha alltid en foderlista synligt om mer än en person utfodrar.
 • Foderbyte måste ske gradvis över ett antal veckor.